Сертификатууд

Стандарт: CE
Дугаар: M.2022.206.C71491
Гарсан огноо: 2022-03-02
Дуусах огноо: 2027-03-02
Хамрах хүрээ/хүрээ: Дугуй сүлжмэлийн машин
Гаргасан: UDEM

Стандарт: Бизнесийн лиценз
Дугаар: 91350583MA8RQTH801
Гарсан огноо: 2021-03-24
Дуусах огноо: 2071-03-23
Хамрах хүрээ/хүрээ: Бүх бүтээгдэхүүн
Гаргасан: Манан зах

Стандарт: PC
Дугаар: NGA-RCN21-003752-V0
Гарсан огноо: 2021-09-13
Дуусах огноо: 2022-09-12
Хамрах хүрээ/хүрээ: Нигерийн зах зээл
Гаргасан: Cotecna